29 Nisan 2017 Cumartesi

"Genç Araştırmacılar Topluluğu" 2017 Yılı MART Ayı, TPAO Necatibey Lokali (Yemekli Toplantı, Sohbet, Muhabbet ve İstişare) FotoğraflarıTürkiye Petrolleri A.O. Araştırma Merkezi Grubu Başkanlığı & TPAO AR-GE (TPAO Logosu, Resimler, Toplu Fotoğraflar ve Bir Gazete Kupürü)

TPAO “TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.” ARAŞTIRMA MERKEZİ

TPAO “TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.”
ARAŞTIRMA MERKEZİ
Tarihçe
1967 yılında İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı için yapılan hazırlık çerçevesinde dağınık halde bulunan laboratuvarların modernizasyonu planlanmış; Arama, sondaj ve üretimde karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel problemlere bilimsel yaklaşım getirmek amacı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Milletler Kalkınma Programı Teşkilatı arasında ortak bir proje olarak ele alınarak Petrol Araştırma Merkezi kurma çalışması Ağustos 1971 yılında hazırlanmış ve 01.021972 yılında yürürlüğe girmiştir. Çalışma Birleşmiş Milletlerde “TUR/71/545/B/01/01” proje numarası ile “Establishment of a Petroleum Development Centre” olarak projelendirilmiştir.
TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ GRUP BAŞKANLIĞI; (DÜN) NOSTALJİ

TUR/71/545 no'lu proje, çalışmanın ilk safhasını oluşturmakta olup, 1974-1977 arası yıllar projenin birinci dönemi (Phase I) olarak adlandırılmıştır. Ankara Merkez, Gölbaşı ve Batman'da dağınık halde bulunan Araştırma Laboratuvarları'nın bir merkezde toplanması bu proje ile gerçekleşmiştir. Çalışmanın ikinci dönemini kapsayan, 1978-1982 yılları arası “Phase II” olarak adlandırılmış ve proje numarası TUR/81/008 olarak değiştirilmiştir.

1971 yılında Petrol Araştırma Merkezi Projesi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Milletler Kalkınma Programı Teşkilatı arasında ortak bir proje olarak ele alınarak hazırlanmış, hazırlanan proje DPT tarafından onaylanmış ve projenin yürütülmesi amacıyla “Araştırma Merkezi Tesis Müdürlüğü" kurulmuştur.

1972 yılında Petrol Araştırma Merkezi Laboratuvar Tesisleri'nin kurulması için satın alınan 40 dönüm arsanın imar çalışmaları tamamlanmış, binanın mimari projesi hazırlanmış ve 30.06.1974 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürütülen Araştırma Merkezi Projesi uyarınca Ortaklık merkez binasında "Çamur Çimento Laboratuvarı" kurulmuştur.

1973 yılında Çamur Çimento Laboratuvarı , Araştırma Merkezi Tesis Müdürlüğü çatısı altında Sosyal Han İş Merkezi'nde Çamur Çimento, Karot, PVT ve Kimya Laboratuvarı çalışmalarına devam etmiş, Arama Laboratuvarları (Sedimantoloji ve Paleontoloji) ise Merkez binada Arama Grubu çatısı altında görevlerini sürdürmüşlerdir. Araştırma Merkezi Tesislerinin 3 ana bloktan oluşan inşaatı 26.02.1973 tarihinde ihale edilmiş, 21.09.1976 tarihinde tamamlanmıştır.

1974 yılında da çalışmalar devam etmiş, laboratuvar ekipmanı araç, gereç ve kimyasal madde ihtiyaçları Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Ortaklığımızca temin edilmiş, 3 teknik eleman Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde eğitim amaçlı yurt dışına gönderilmiştir. 09.08. 1974 tarihinde 368/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile “Araştırma Merkezi Grup Başkanlığı” kurulmuştur. Araştırma Merkezi Tesis Müdürü Parisa GÖNÜLDEN, Araştırma Merkezi Grup Başkanlığı'na atanmıştır.

Araştırma Merkezi'nde, 2013 yılından itibaren kuruluş amacına uygun faaliyetlere odaklanılarak; proje bazlı çalışmalara geçilmiş, mevcut projeler amaç, kapsam, süre, çalışan, maliyetler, muhtemel sonuçlar ve oluşturulacak katma değer göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılmış, yeni AR-GE projeleri hayata geçirilmiş ve nihayetinde servis hizmeti sağlayan bir Araştırma Merkezi konumundan modern bir AR-GE merkezine dönüşüm süreci başlatılmıştır.
TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ; BU GÜN, TPAO AR-GE MERKEZİ
Bu dönüşüm kapsamında; 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvuru ve sonrasındaki Hakem Heyeti ziyaret ve raporlarının ardından Değerlendirme ve Denetim Komisyonu'nun TP Araştırma Merkezi'ne ziyaretlerini ve incelemelerini müteakip yaptığı nihai karar toplantısı'nda TP Araştırma Merkezi'nin Ar-Ge Merkezi olarak tesciline ve 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden 07/12/2015 tarihinden itibaren yararlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.